Bài tập hay về Đường hypebol

Lượt xem : 164 | Cập nhật : 2014-05-16 08:15:34
Cho elip .Lập phương trình đường tròn đi qua các giao điểm của hai elip và hypebol.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Xét tính liên tục nhân tạo vận tốc cực đại Đường thẳng vuông góc... hệ sinh thái nghiệm phương trình góc Hình chiếu của điểm phân cực Hai đường thẳng song mạch hở Dãy số quang hợp hàng hóa quang điện ngoài Phương trình lượng giác... ẩn dụ đá vôi lớp vỏ trái đất quần xã Xác định vị trí động năng hạt trần hình phẳng claiphento thể tích khí Phương trình bậc hai văn lớp 10 Giải tam giác Hàm số liên tục trên 1 khoảng Môđun của số phức bản đồ gen Công thức cộng đối với vật dẫn Góc giữa hai mặt phẳng tam nhiễm lưu huỳnh vận tốc truyền âm vô nghiệm đoạn mạch nối tiếp

Bài tập khác

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay