Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn

Lượt xem : 195 | Cập nhật : 2014-05-16 03:16:02
Giải hệ phương trình: (I)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hệ phương trình | Hệ phương trình bậc nhât | Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn |

2014-05-26 05:31:11

x=-1
Y=1
z=-1
thế cẩn thận ẩn là xong

2014-05-31 08:40:13

x=2
ý=1
z=-1

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khoảng cách giữa hai đường thẳng di hợp li độ Phương trình lượng giác đối xứng dung dịch HCl vô tuyến điện phuong trinh log đồng hợp lặn cấu tạo ngoài Hình chóp trung bình cộng Nhị thức Niu tơn khối khí canxi cường độ cực đại CTPT crom tam giác nhiệt kế hóa học 10 nhiệt độ cơ thể nơ ron đột biến đảo đoạn cộng sinh nhiệt kế rượu con lắc Lý 6 chất phóng xạ Bất đẳng thức lượng giác Bất phương trình tích tính tích ôn đới hải dương vùng chuyên canh Chu kì của hàm số Vị trí tương đối trong mặt phẳng cơ quan sinh dưỡng đạo hàm của hàm số vận tốc cực đại Dãy số giảm axit no đơn chức

Bài tập khác

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay