Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn

Lượt xem : 118 | Cập nhật : 2014-05-16 08:16:02
Giải hệ phương trình: (I)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
2014-05-26 05:31:11

x=-1
Y=1
z=-1
thế cẩn thận ẩn là xong

2014-05-31 08:40:13

x=2
ý=1
z=-1

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường parabol thụ phấn nhờ gió khoảng cách Phương trình vô tỉ ếch đồng tia rơnghen Hình chóp Các dạng giới hạn vô định đột biến tiền phôi vận chuyển phần trăm sinh vật giải hệ tập tính thể tích tứ diện Tích phân từng phần phân li độc lập câu hỏi lý thuyết vật lý chữ viết kết tủa quang phổ tocno Giải hệ phương trình Hai mặt phẳng vuông góc s Hidro sắt cây phát sinh pháp Đất bài tập hóa học 9 đồng hợp tính nhiệt lượng chất dư Thể tich hinh hộp chữ nhật Hình học phẳng Hình bình hành hemoglobin tron Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm

Bài tập khác

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay