Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn

Lượt xem : 81 | Cập nhật : 2014-05-16 03:16:02
Giải hệ phương trình: (I)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hệ phương trình | Hệ phương trình bậc nhât | Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn |

2014-05-26 05:31:11

x=-1
Y=1
z=-1
thế cẩn thận ẩn là xong

2014-05-31 08:40:13

x=2
ý=1
z=-1

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ngẫu phối KOH thí nghiệm Van 11 thính nghiệm Hình nón biển đông Phương trình bậc nhất một ẩn Giới hạn thụ phấn nhờ gió mật hóa 12 axetilen chim bồ câu Batixta thấu kính hội tụ duyên hải Hình lăng trụ xenlulozơ nghiệm trái dấu đạo hàm của hàm số tứ bội nhà máy thủy điện trung điểm chiết suất xu hướng phát triển quốc tế thứ nhất hướng của lực mèo tam thể sinh sản hữu tính Bu nhi a cốp xki thể tứ bội đa bội hóa toán học fructozơ Định lý Vi ét và ứng dụng căn bậc hai lăng kính trùng hợp Quỹ tích đại số

Bài tập khác

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay