Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn

Lượt xem : 269 | Cập nhật : 2014-05-16 08:16:02
Giải hệ phương trình: (I)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
2014-05-26 05:31:11

x=-1
Y=1
z=-1
thế cẩn thận ẩn là xong

2014-05-31 08:40:13

x=2
ý=1
z=-1

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hai đường thẳng song Thể tích khối chóp Giới hạn hữu hạn tháp dân số chống pháp Tính chất tuần hoàn Tọa độ của véc tơ bệnh máu khó đông nơ ron Hàm số chẵn mạch dao động khối lượng Kiểm tra Hình chiếu của điểm Trục tọa độ Các phép toán trên tập hợp ánh sáng trắng Hoán vị vị trí địa lý loại phản ứng bào tử đơn phân hình hộp Hình chiếu vuông góc của... trung á khí quyển hướng động quán tính ánh sáng đơn Dấu của nhị thức bậc... Biểu thức tọa độ axetilen khối lăng trụ máy ảnh KCl Ước số tự cảm bênh bạch tạng enzim vô tuyến điện

Bài tập khác

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay