Bài tập toán về giải tam giác

Lượt xem : 53 | Cập nhật : 2014-05-16 08:16:31
Cho tam giác có diện tích , hai đỉnh là và trọng tâm của tam giác thuộc đường thẳng . Tìm tọa độ đỉnh .

Thể loại bài tập : Tam giác | Tìm các yếu tố trong tam giác |

2014-05-31 08:39:11

không hiểu đề bài @@

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dung dịch HCl Đa thức Đạo hàm cấp hai Đường tròn ngoại tiếp núi photon Tọa độ của véc tơ thằn lằn Phép quay góc Hệ phương trình mũ loài quang hợp miền núi bắc bộ nhôm Hai mặt phẳng song song quần xã Ba chân không Dấu của tam thức bậc hai Cân bằng phương trình khai triển kiểu hình lặn nguyên sinh R sắt Phép đối xứng tâm lưỡng bội Quỹ tích đại số lý 10 Giá trị lượng giác của một góc bào quan Hình chóp tam giác iải hệ phương trình kali Bất đẳng thức tích phân tôm tham số thể tích tứ diện vi khuẩn

Bài tập khác

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay