Giải hệ phương trình

Lượt xem : 143 | Cập nhật : 2014-05-16 08:16:43
Giải hệ phương trình

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hệ phương trình |

2014-05-28 03:26:37

mình ra x=y=căn 2/2
không biết đúng ko

2014-05-31 08:36:57

uk. mih cũng ra thế đấy

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đẳng nhiệt thước gia định anđehit đường thẳng tính chẵn lẻ nơ ron Phép đối xứng tâm Biểu thức tọa độ của các GTLN bảng HTTH Tọa độ trong không gian Tọa độ của véc tơ đối tia đối quỹ đạo nghiệm gần đúng thái bình hình học tọa độ đông nam bộ sự bay hơi châu ph hành tinh tế bào sinh tinh Đường vuông góc chung quốc tế thứ nhất đột biến chuyển đoạn tính tan phân rã Định lý Cô sin trong tam giác Biểu thức lượng giác lưỡng bội nghiệm trái dấu Elip gia tốc trọng trường cây phát sinh Phép đối xứng trục phương trình dao động Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Bất đẳng thức tam giác tinh

Bài tập khác

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay