Giải hệ phương trình

Lượt xem : 130 | Cập nhật : 2014-05-16 03:16:43
Giải hệ phương trình

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hệ phương trình |

2014-05-28 03:26:37

mình ra x=y=căn 2/2
không biết đúng ko

2014-05-31 08:36:57

uk. mih cũng ra thế đấy

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vận tốc máy thu vô tuyến Vẽ đồ thị Vec tơ Hệ phương trình số phức Giá trị lớn nhất not quần tụ dao động điện từ nông nghiệp Xác định vị trí đàn hồi vận tốc sóng năng suất bức xạ ốc tai Khối đa diện núi lý 11 quang điện trong khoảng cách giữa hai đường thẳng hình thức sinh sản nghiệm trái dấu gen liên kết tỏa nhiệt Khoa học đất mùn số hữu tỉ Trọng tâm của tứ diện nhân đôi ADN chuỗi polipeptit Phương trình chứa dấu glixerol Phương trình tham số của tam giác vuông lai thuận tử ngoại ung thư than Tính đơn điệu của hàm số

Bài tập khác

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay