Giải hệ phương trình

Lượt xem : 227 | Cập nhật : 2014-05-16 03:16:43
Giải hệ phương trình

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hệ phương trình |

2014-05-28 03:26:37

mình ra x=y=căn 2/2
không biết đúng ko

2014-05-31 08:36:57

uk. mih cũng ra thế đấy

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sứa Khoảng cách từ 1 nguyên tử điện tích Tứ diện vuông hệ SI Phân bố xác suất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế chim bồ câu phôi hợp chất giá trị nhỏ nhất bazo Hình lăng trụ Phân bố xác suất chu vi quỳ tím văn 6 tia sáng Hình lăng trụ Giải và biện luận bất... Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng cromatit chủng tộc giáo dục con lắc lò xo nơtron Khoảng cách từ 1 điểm thính nghiệm phenol bắc sơn phân giác của góc chữ viết năng lượng từ trường lý 11 tron hạt diệp lục khối khí biện luận phương trình Tương giao của đồ thị

Bài tập khác

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay