Giải hệ phương trình

Lượt xem : 199 | Cập nhật : 2014-05-16 03:16:43
Giải hệ phương trình

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hệ phương trình |

2014-05-28 03:26:37

mình ra x=y=căn 2/2
không biết đúng ko

2014-05-31 08:36:57

uk. mih cũng ra thế đấy

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

GTLN phản ứng nhiệt hạch Hình vuông bức xạ. alen số lượng máu Định lý Vi ét và ứng dụng Ngôn ngữ tế bào sinh dục liên kết hidro Hàm số bậc nhất hoạt động của tim cách li sinh thái hạt trần chuyển động thẳng cơ cấu địa trung hải đột biến cấu trúc Góc giữa hai mặt phẳng 2 đường Phương trình bậc 4 tam giác cách li địa lí Phương trình elip tự thụ phấn Hàm số liên tục tại 1 điểm đường huyết vàng trung hòa vũ trụ hy lạp rô ma trắc nghiệm hóa học tài nguyên Nhị thức Niu tơn Ba đường Cônic hệ tuần hoàn saccaraza giáo dục núi

Bài tập khác

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay