Giải hệ phương trình

Lượt xem : 150 | Cập nhật : 2014-05-16 08:16:43
Giải hệ phương trình

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hệ phương trình |

2014-05-28 03:26:37

mình ra x=y=căn 2/2
không biết đúng ko

2014-05-31 08:36:57

uk. mih cũng ra thế đấy

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

áp suất chất lỏng Tứ diện vuông ung thư máu Hệ bất phương trình bậc Vi phân Hàm số ngược kiểu hình lặn Giải và biện luận tọa độ các đỉnh hình học 8 Vật chất Diễn thể hệ tọa độ áp suất khí CO2 Tính chất tuần hoàn enzim thời đường đường thẳng cành cây Bất đẳng thức tổ hợp mắc nối tiếp Phương trình tiếp tuyến Đường tiệm cận nhiệt dung thường biến Bất phương trình đồng hợp lặn đa lượng Định lý Viet axetilen tế bào lẻ của hàm số Tính tích phân bằng... địa lý thuốc lá li độ độ tan Tiếp tuyến đi qua 1 điểm Phương trình lượng giác đối xứng

Bài tập khác

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay