Giải hệ phương trình

Lượt xem : 174 | Cập nhật : 2014-05-16 08:16:43
Giải hệ phương trình

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hệ phương trình |

2014-05-28 03:26:37

mình ra x=y=căn 2/2
không biết đúng ko

2014-05-31 08:36:57

uk. mih cũng ra thế đấy

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

silic ba điểm quang điện ngoài hợp chất Phương trình chứa căn nguyên tố Giao tuyến hữu tính CTPT liên kết gen thường biến Were trung đại lơn nhât sóng tổng trở Thể tích khối đa diện thăng bằng electron nhôm 2 đường phân tử ADN hệ thần kinh hiệu suất phản ứng Hai đường thẳng đồng phẳng quang học Công thức nhân đôi lặp đoạn Vai trò của N vô tuyến điện con lai sinh tinh nhà minh fructozơ kì đầu sông mã kiểm tra sinh học 10 đột biến gen bạch tạng đơn vị

Bài tập khác

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay