Giải hệ phương trình

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2014-05-16 08:16:43
Giải hệ phương trình

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hệ phương trình |

2014-05-28 03:26:37

mình ra x=y=căn 2/2
không biết đúng ko

2014-05-31 08:36:57

uk. mih cũng ra thế đấy

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nghành dịch vụ Đường thẳng tiếp xúc với Góc giữa 2 đường thẳng... ánh sáng đơn sắc cường độ ảnh ảo khí CO Lượng giác Góc giữa hai đường thẳng nguyên tố phi kim Phương trình mũ Vị trí tương đối Phương tích của đường tròn iải hệ phương trình phương pháp quy nạp kali Giới hạn của hàm số phôi sinh xung điện độ phóng xạ Phương trình mặt phẳng sứa đấu tranh sinh học thực vật Đồ thị hàm số Ancol etylic hình thành loài ruột glixerol dòng điện ô nhiễm nước số dư hình học tọa độ not oxit kim loại cấu trúc NST s hoa 10 châu ph tia đối

Bài tập khác

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay