Viết phương trình đường tròn

Lượt xem : 45 | Cập nhật : 2013-04-28 09:24:00
Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng điểm . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc và đi qua

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình | hình học | Phương trình đường tròn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cảm kháng anilin công thức hóa học nước hỗn hợp khí nhỏ nhất Áp dụng mệnh đề amino khối lăng trụ Bất phương trình Phép đối xứng Đường thẳng tiếp xúc với biện luận bão hòa lai khác dòng Hàm số ngược Lý lớp 6 địa lý rut gon tính công dao động cưỡng bức Đường tròn ngoại tiếp dân cư trung quốc 1 lá mầm hình lập phương sinh hóa lớp vỏ trái đất hồng cầu Diện tích thiết diện Giá trị lớn nhất Hệ bất phương trình chứa SO2 Bài toán liên quan đến bức xạ. giả thuyết của Bo cạnh tranh phương trình giao động mặc tử dung dịch brom tế bào sinh dục

Bài tập khác

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay