Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2

Lượt xem : 89 | Cập nhật : 2014-05-16 03:17:14
Gỉa sử . Chứng minh phương trình: (1) có hai nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc 2 | Dấu của tam thức bậc hai | Phương trình lượng giác |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lai thuận nghịch Nitrobacter tế bào sinh tinh phát xít nhật điện li số mol dung dịch hóa học hưu cơ lai thuận tụ điện Tính tích phân bằng... góc Hai đường thẳng Tích vô hướng độ tự cảm quá trình nhân đôi Hệ phương trình bậc hai hai ẩn Hàm số lẻ hệ sinh thái phân ly độc lập lơn nhât phương đông cổ đại Hoạt hình nam châm Tâm đối xứng câu hỏi lý thuyết vật lý sinh tinh Vị trí tương đối trong mặt phẳng HCL tây nam sản lượng Hệ phương trình đối xứng Các phép toán mũ lôgarit axit hạt sinh hóa vỏ Giao tuyến Đường thẳng song song mặt phẳng Na Tiệm cận xiên

Bài tập khác

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay