Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2

Lượt xem : 247 | Cập nhật : 2014-05-16 08:17:14
Gỉa sử . Chứng minh phương trình: (1) có hai nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Vec tơ trái đất Đại số biển đảo gia tốc hướng tâm su 8 Vị trí tương đối trong mặt phẳng công nghệ 7 cây không có hoa quân nam Bất phương trình mũ Công thức biến tổng thành tích áp suất khí vật rắn Nhiệt độ sôi hợp chất hữu cơ hai mặt phẳng hóa học 8 Khoảng cách từ 1 điểm hoàn thành phương trình riboxom kinh tế Định lý Vi ét và ứng dụng tọa độ trọng tâm Đường thẳng trong mặt phẳng Phân bố xác suất . Giải phương trình Cân bằng các phương trình phân tích vectơ will mặc tử sự đông máu cấu trúc sự sôi Ba Đồ thị hàm số sinh sản sinh dưỡng Bất phương trình có chứa... Giải tam giác Khối đa diện

Bài tập khác

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay