Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2

Lượt xem : 65 | Cập nhật : 2014-05-16 03:17:14
Gỉa sử . Chứng minh phương trình: (1) có hai nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc 2 | Dấu của tam thức bậc hai | Phương trình lượng giác |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

di truyền liên kết ruồi giấm Giải phương trình Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu Tổng các số hạng Vị trí tương đối trong... giả thuyết của Bo trường sơn bắc Tiếp tuyến của elip Batixta Quân sự tính liên tục Vẽ đồ thị toán học sự tiến hóa tap nghiem nước phát triển văn hóa châu á giun kim gluco tọa độ đồng hợp tử nguyên tố P đảo đoạn Bất đẳng thức tam giác Vị trí tương đối trong mặt phẳng vật lí 12 Xác định vị trí li độ Ba hiệu số tính tích hội chứng đao hoàn thành phương trình Hai đường thẳng vuông máu khó đông Tiếp tuyến tại 1 hình cầu KCl lưới thức ăn

Bài tập khác

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay