Giải phương trình lượng giác

Lượt xem : 240 | Cập nhật : 2014-05-16 08:17:42
Cho . Giải phương trình khi . Tính theo giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của . Từ đó tìm ra sao cho

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Lý lớp 6 phản ứng nhiệt hạch thận cá khoa học kĩ thuật quang độ hụt khối giải phóng dân tộc tạo ưu thế lai Phép đối xứng trục thí nghiệm nhan Giới hạn của dãy số Giới hạn hữu hạn thế kỉ XX nhóm thực vật khí hậu gió mùa mangan quân nguyên trung quốc tính thể tích pháp tuyến Vi phân của hàm số quá trình phiên mã Ứng dụng vi phân vào... Amino axit phuong trinh log vận tốc cực đại liên kết hidro hồng ngoại Đạo hàm cấp cao thể tích tứ diện nghiệm phương trình ngẫu phối khoảng cách Công thức biến tổng thành tích Khoảng cách từ 1 tốc độ truyền sóng trường sơn câu hỏi trắc nghiệm vật lý axit amin

Bài tập khác

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay