Giải phương trình lượng giác

Lượt xem : 166 | Cập nhật : 2014-05-16 08:17:42
Cho . Giải phương trình khi . Tính theo giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của . Từ đó tìm ra sao cho

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tính trọng lượng thể tích hình hộp not tần số vận tốc truyền sóng Hệ bất phương trình chứa Đường tròn ngoại tiếp công thoát trạng thái đơn vùng chuyên canh Mệnh đề phủ định vô tuyến điện Tổ hợp Góc giữa hai đường thẳng Khoảng cách trong không gian độ dài vỏ não Phương trình mặt phẳng kết tủa Định lý Viet axitamin Đa thức will dòng điện cực đại Bất đẳng thức Cô si lớp vỏ trái đất anđehit giao thoa thấu kính hội tụ Bất phương trình tích nấm Thể tích khối đa diện sinh phép lai khung dao động chiết suất tọa độ trọng tâm chuỗi polipeptit ngoại tiếp trung bình cộng

Bài tập khác

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay