Phương trình đường tròn

Lượt xem : 161 | Cập nhật : 2014-05-22 10:24:12
Cho đường tròn có phương trình: và điểm . Một đường thẳng thay đổi đi qua cắt tại . Hãy viết phương trình sao cho ngắn nhất.

Thể loại bài tập : Đường tròn | Vị trí tương đối |

Bài tập khác

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay