Phương trình đường tròn

Lượt xem : 208 | Cập nhật : 2014-05-22 10:24:12
Cho đường tròn có phương trình: và điểm . Một đường thẳng thay đổi đi qua cắt tại . Hãy viết phương trình sao cho ngắn nhất.

Thể loại bài tập : Đường tròn | Vị trí tương đối |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Quỹ tích đại số đo lực Cân bằng phương trình Phương trình chứa dấu nhân đa thức Khoảng cách giữa 2 đường Phương trình tham số mỏi cơ benzen điện tích đậu hà lan Bất phương trình chứa... câu hỏi lý thuyết vật lý đông nam bộ CuO Hàm số CTCT Hệ phương trình đối xứng cổ loa cảm ứng điện từ Cực đại nhôm Công thức cộng đối với clo chất khoáng Điểm thuộc đồ thị ánh sáng trắng Bu nhi a cốp xki chọn lọc phân tích đa thức thành nhân tử mantozo thế kỉ XX Lý lớp 6 đường thẳng đột biến nhân tạo nhóm máu a mù màu cúm flo tính nhiệt lượng

Bài tập khác

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay