Tìm tập xác định của hàm số

Lượt xem : 118 | Cập nhật : 2013-02-28 09:11:53
Tìm tập xác định của hàm số

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số | Tập xác định | Hàm số lôgarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

roto tính trọng lượng lực kế ánh sáng đơn sắc ống thận Giá trị lượng giác của một góc quần xã năng lượng từ trường rêu nghành thực vật khí clo Tích phân từng phần sinh sản sinh dưỡng nồng độ dung dịch nhóm máu su 8 quang điện con lai hiệu suất phản ứng lực từ đơn phân quang học Hình chiếu Giới hạn Giới hạn của hàm số tại 1điểm đại Phân bố xác suất của Vị trí tương đối hiệu điện thế hiệu dụng Phép đối xứng nhiệt độ cơ thể Tìm quỹ tích toàn quốc kháng chiến đơn sắc cảm kháng độ cứng trạng thái đơn Hàm số bậc hai hổ trắng Hai mặt phẳng vuông góc

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay