Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Lượt xem : 101 | Cập nhật : 2014-05-08 01:29:17
Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Biện luận theo số nghiệm của phương trình : 3) Tìm để parabol tiếp xúc với đồ thị đã vẽ ở phần 1). Viết phương trình tiếp tuyến chung của chúng tại tiếp điểm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hình chóp tam giác Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng sắt văn bản thần kinh Đồng biến biến trở toán12 hình học 8 Công thức biến tổng thành tích Xác định vị trí trước công nguyên Bất phương trình câu hỏi trắc nghiệm vật lý khí quyển Trục đối xứng Phép tịnh tiến Phương trình bậc hai tron át lát địa lý máy quang phổ liên hợp quốc bắc sơn Ý nghĩa cơ học của đạo hàm Hình chóp tứ giác phản ứng trùng hợp pháp duỗi xoắn gen lặn lai hữu tính Hình giải tích trong mặt phẳng tọa độ tâm nguyên sinh vật cường độ âm axit giao phối ngẫu nhiên duyên hải Tọa độ trong không gian chí tuyến Quy tắc đếm cơ bản

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay