Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Lượt xem : 109 | Cập nhật : 2014-05-08 06:29:17
Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Biện luận theo số nghiệm của phương trình : 3) Tìm để parabol tiếp xúc với đồ thị đã vẽ ở phần 1). Viết phương trình tiếp tuyến chung của chúng tại tiếp điểm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chu kì Tứ diện vuông khoảng đơn điệu chống pháp Tích phân Tứ diện hợp chất hữu cơ Điểm uốn nhân chuẩn Hình giải tích trong không gian lôgarit hạt diệp lục Giải và biện luận bất cá thể Nitrat Biểu thức tọa độ của các phát xít nhật tứ giác đều Hình chiếu vuông góc đấu tranh sinh học Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng liên kết gen lai tạo Ý nghĩa cơ học của đạo hàm khó Đất đoạn mạch xoay chiều chất dự trữ Phương trình chứa tham số Tương giao của đồ thị hệ tọa độ đường ánh sáng đỏ đột biến đa bội đơn chất chuỗi chuyền electron Đường thẳng trong không gian pháp hồ chất khử

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay