Ứng dụng khảo sát hàm số

Lượt xem : 88 | Cập nhật : 2014-05-08 06:29:29
Cho hàm: .a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .b) Xác định tham số để có bốn nghiệm phân biệt tạo thành cấp số cộng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cấu tạo trong cách li địa lí amino đồng vị Tiệm cận xiên Vị trí tương đối trong... kí sinh Phép quay Khoảng cách từ 1 điểm vitamin Giá trị lớn nhất Hệ phương trình bậc nhất... ánh sáng đơn sắc giảm phân Tích vô hướng của 2 véc tơ gluco tiêu hóa tập con Tính tích phân bằng Phương trình chứa dấu mệnh đề Ngôn ngữ cua biển trồng trọt giải bất phương trình quỳ tím cường độ cực đại kiềm thế kỉ XVIII tiến hóa sản lượng lương thực hình học hỗn hợp khí trắc nghiệm vật lý phân tích đa thức Định lý sin trong tam giác Vec tơ Xác định vị trí Đạo hàm cấp hai Phương trình elip

Bài tập khác

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay