Ứng dụng khảo sát hàm số

Lượt xem : 129 | Cập nhật : 2014-05-08 06:29:29
Cho hàm: .a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .b) Xác định tham số để có bốn nghiệm phân biệt tạo thành cấp số cộng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sự sôi năng lượng Các dạng phương trình vật lý 12 vùng chuyên canh enzim sự sống Thể tích khối lăng trụ Giải tam giác quần tụ học sinh giỏi Phương trình của mặt phẳng Vị trí tương đối Đời sống Hệ trục tọa độ độ dài Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm xã hội phong kiến tính nhiệt lượng đa bội hóa câu hỏi trắc nghiệm vật lý Chứng minh đẳng thức Lactôzơ axit no đơn chức Phương trình đường thẳng... đồng tính mù màu nam trung bộ chất dự trữ dầu thô hóa 12 hình thức sinh sản Hệ phương trình Môđun của số phức đo lực ma sát biến dị tổ hợp nhà minh tia hồng ngoại cromatit

Bài tập khác

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay