Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Lượt xem : 74 | Cập nhật : 2013-02-28 09:12:06
Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .2) Tìm điểm thuộc trục tung sao cho qua có thể kẻ được ba tiếp tuyến với đồ thị ở phần 1

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số | Tiếp tuyến đi qua 1 điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tia hồng ngoại ung thư máu hành tinh Giới hạn của hàm số tại 1điểm sinh vật nhân thực hệ SI thụ tinh niuton Ứng dụng tích phân trung điểm Phương trình bậc cao Đời sống hóa bào tử vận tốc âm tọa độ nguyên đột biến gen Bất phương trình chứa tham số xenlulozơ liên kết gen quân nguyên nghiệm phân biệt lipit po Phương trình chứa dấu hàn đới Phép đồng dạng Hình chiếu vuông góc của... bài tập về từ trường bệnh mù màu hệ hô hấp Đạo hàm của hàm hợp Tích phân hàm mũ Công thức nhân đôi cua biển HSG hạt phóng xạ trung á nguyên tử Hình chiếu vuông góc

Bài tập khác

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay