Giải hệ bất phương trình sau

Lượt xem : 58 | Cập nhật : 2014-05-08 01:30:03
Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Từ kết quả trên, hãy chứng tỏ rằng hệ bất phương trình sau đây vô nghiệm:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số | Ứng dụng khảo sát hàm số | Hệ bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

áp suất. giao tử Phương trình nghiệm nguyên e Đường vuông góc chung CuO tứ giác Đường thẳng vuông góc trục lớn Bất phương trình vô tỉ bắc sơn Hệ thức lượng trong tam giác nhiệt độ thường sốt rét tính liên tục cường độ dòng điện Phương trình bậc 2 đối áp suất khí kháng chiến nguyên mông ô nhiễm nước đơn bội hợp chấ véc tơ đối vật dẫn tương tác cộng gộp Tiệm cận của hypebol bảo toàn Đạo hàm của hàm số lượng giác Chứng minh đẳng thức ứng động Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Hệ thức lượng trong tam giác bảng HTTH tan trong nước đường cônic mạch rây Phương trình của mặt phẳng rễ Góc giữa 2 đường thẳng... not

Bài tập khác

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay