Giải hệ bất phương trình sau

Lượt xem : 35 | Cập nhật : 2014-05-08 01:30:03
Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Từ kết quả trên, hãy chứng tỏ rằng hệ bất phương trình sau đây vô nghiệm:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số | Ứng dụng khảo sát hàm số | Hệ bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Biểu thức tọa độ của các... ẩn dụ hóa Bất đẳng thức tổ hợp hoàn thành phương trình vật lý đơn phân hiệp định vật thể tròn xoay Tâm đường tròn thời đường nhóm đất chính hệ sinh thái diện tích các tam giác hóa học 11 Đa thức nhiễm sắc thể toán học cromatit đường chéo điện thế xoay chiều bài tập về từ trường đường phân quang hợp hoocmon dòng điện xoay chiều phuong trinh log Ứng dụng tích phân Phương trình trùng phương đoạn mạch nối tiếp sóng âm Nghịch biến Các dạng giới hạn vô định bắc sơn Phương trình bậc 4 cơ cấu dân số Đời sống nhiệt dung Thể tich hinh hộp chữ nhật vĩ độ

Bài tập khác

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay