Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 205 | Cập nhật : 2014-05-08 01:30:29
Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.b) Từ đồ thị đã vẽ được, hãy biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình :2) Tìm để đồ thị của hàm số có điểm cực đại, cực tiểu và hai điểm đó nằm về hai phía đối với trục .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tọa độ của véc tơ đối Hàm số lượng giác Tia laser Công thức cộng đối với Phương trình chứa dấu thần kinh Số hạng tổng quát nhiễm sắc thể trao đồi chéo Cầu thận thể tam nhiễm nghiệm dương khí hậu nhiệt đới gió mùa con lắc Hình chiếu của điểm trên Đồ thị Phương trình số phức hồng cầu biến trở Dấu của nhị thức bậc nhất quân nam bắc mỹ Đường thẳng trong mặt phẳng sóng dài khối lăng trụ bài tập hệ tiêu hóa quang điện ngoài nguyên phân cacbohyđrat hệ mặt trời Hyperbol Giá trị lượng giác của một góc Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng đơn vị đo độ dài miền tây độ tự cảm thằn lằn địa trung hải Phương pháp toạ độ trong

Bài tập khác

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay