Giải bài tập về hình giải tích

Lượt xem : 121 | Cập nhật : 2014-02-21 02:58:11
Cho vuông cân tại . Trên các cạnh lân lượt lấy các điểm sao cho Chứng minh rằng:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
2014-05-26 09:32:49

Đề có ảnh không hiện ra ?

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khối lượng góc Hình học phẳng hiệu điện thế hiệu dụng lịch sử 12 Đường vuông góc chung Công thức cộng đối với... asean tỏa nhiệt chu vi Hình chóp tam giác đều xung điện tocno Tương giao Lý lớp 6 át lát Phương trình mặt phẳng hỗn hợp khí hình chữ nhật Đường tiệm cận Mệnh đề kéo theo Khoảng cách giữa 2 điểm Giải phương trình nguồn điện Đồng biến Hình giải tích trong không gian Công thức nhân đôi hay mặc tử bảo toàn ống khí phép lai thuận nghịch hóa học 10 Phép tịnh tiến đồ thị Hình chóp not nguyễn huệ hóa trị Châu Mĩ gen đa hiệu

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay