Hỏi đó có phải là đường cô-níc không?

Lượt xem : 147 | Cập nhật : 2012-11-16 04:16:41
Cho đường cong bậc hai có phương trình . Hỏi đó có phải là đường cô-níc không?

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hàm số bậc ba Bất phương trình chứa hóa học 12 Đường thẳng trong không gian sự bay hơi Bất đẳng thức tam giác tương tác cộng gộp nghành dịch vụ mô xương axit no đơn chức dân số Miền giá trị của hàm số môi trường sống cột sống nhiệt dung hay cơ thế lai kiềm Hình lăng trụ trung hòa đường phân giác tế bào lai đột biến Dạng lượng giác của số phức Vẽ đồ thị Ba đường Cônic Phương trình Hệ phương phần trăm xenlulozơ cường độ các loại rễ điện li biến dị tổ hợp nhân đa thức nước lai tế bào giao động điều hòa phân tử phôtpholipit mạch dao động dung dịch NaOH

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay