Bài tập hình giải tích trong mặt phẳng

Lượt xem : 156 | Cập nhật : 2013-08-29 06:49:14
Cho hypebol Viết phương trình chính tắc của elip đi qua điểm và có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của hypebol

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

điện xoay chiều mắc nối tiếp Phương trình lượng giác cơ bản phuong trinh log tử ngoại noãn ăng ten Vec tơ nhân tử loài dung dịch brom Đường tròn nội tiếp gia tốc trọng trường nguyên tắc bổ sung vẽ biểu đồ natri canxi điện thế xoay chiều hypebol phenol Đất thụ tinh amino hệ mặt trời axetilen nhà máy thủy điện cơ năng chiến tranh thế giới Hệ phương trình lượng giác bảng tần số Hệ phương trình mũ ống tiêu hóa Tam thức bậc hai dao động cưỡng bức ruồi giấm tế bào quang điện năng lượng từ trường phân tích đa thức nhóm thực vật máy phát điện

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay