Bài tập về hình giải tích trong mặt phẳng

Lượt xem : 231 | Cập nhật : 2013-08-29 06:52:23
cho parabol và điểm .Hai điểm thuộc sao cho . Chứng minh dây cung luôn đi qua một điểm cố định

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bảng tần số ếch đồng khí hậu nóng phân bào Trục lớn của elip quang trung Lactôzơ mù màu lục địa Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Tính đạo hàm hình hộp Ancol etylic dao động cưỡng bức định luật ôm saccarozơ Dấu của nhị thức bậc nhất Phương trình tích trùng hợp Hình chóp tam giác đều tự thụ phấn hệ thần kinh fructozơ đảo đoạn chuỗi polipeptit gia tốc cách mạng khoa học dân số gen con lắc véc tơ đối nhiệt kế rượu điện từ âm đạo Nhiệt độ sôi Phương trình tương đương Dạng lượng giác của số phức Hệ trục tọa độ Phương trình bậc nhất 1 ẩn lực từ

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay