Giải bài tập Tâm đường tròn

Lượt xem : 212 | Cập nhật : 2013-08-29 06:52:36
Cho và đường thẳng . Chứng minh luôn cắt tại điểm phân biệt . Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

glyxerin đất mùn bức xạ phản ứng nhiệt hạch tỉ khối biến dị nghành thực vật tế bào quang điện công thoát lý 11 hàn đới axit nông sản trồng trọt Phương trình mặt phẳng hậu thận Dấu của nhị thức bậc... khảo sát sự biến thiên gân lá Hyperbol độ hụt khối điện thế xoay chiều dân số biện luận phương trình Tiệm cận của hypebol số trung bình Nitrobacter Trục đối xứng sóng âm Đạo hàm của hàm số lượng giác Giải bài toán bằng cách tế bào cơ hai bà trưng Hàm số mũ glixerol tia tử ngoại thí nghiệm nồng độ Hai đường thẳng song Điểm uốn

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay