Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị

Lượt xem : 25 | Cập nhật : 2014-05-08 01:31:21
Cho hàm: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Từ kết quả đó, hãy suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số: 3) Tìm các điểm thuộc trục hoành sao cho từ mỗi điểm ấy có thể vẽ được đúng một tiếp tuyến tới đồ thị ở phần 1

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số | Tiếp tuyến đi qua 1 điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Toán hình phân tích vectơ chu kì dao Rút gọn biểu thức biểu đồ số thực trạng thái đơn cấu trúc NST số trung bình cộng thời đường h ấn độ nhóm máu Ý nghĩa cơ học của đạo hàm Hệ phương trình bậc nhất... số lượng Cực đại số mol dung dịch bão hòa Công thức biến tích thành tổng Giải tam giác 2 lá mầm GTLN proteaza sinh học 10. Thể tích khối chóp Phương trình chứa tham số Phương trình chính tắc của parabol giao thoa ánh sáng đường thẳng Phương trình đường thẳng... hệ tiêu hóa Thống kê Bất đẳng thức lượng giác lớp 8 TOÁN 9 biến trở Phương trình bậc 4 CTCT điều kiện xác định

Bài tập khác

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay