Khảo sát hàm số

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2013-03-30 08:49:15
Cho Với . Tìm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

quá trình phiên mã phân ly hậu thận tài nguyên Khối đa diện lai phân tích Tích phân hàm phân thức Các dạng giới hạn vô định đồng hóa hệ tọa độ Phương sai phương pháp quy nạp cấu trúc NST biển châu âu Phương trình bậc 2 đối nam châm điện công thoát electron proteaza kháng chiến nguyên mông vận tốc truyền sóng Vị trí tương đối trong HSG javen khung dao động vàng sinh dưỡng nguyên tố phi kim thấu kính hội tụ hoa thụ phấn axit amin Lập công thức trồng trọt chu kì dao tế bào lai pha sinh trưởng đồng đẳng Hàm số bậc ba tia phóng xạ Giải phương trình từ trường

Bài tập khác

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay