Khảo sát hàm số

Lượt xem : 247 | Cập nhật : 2013-03-30 08:49:15
Cho Với . Tìm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phép tịnh tiến Hình hộp chữ nhật Toán 11 hóa thạch cách li địa lí sản lượng hàn số hidrocacbon đồng bằng Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm thước dòng điện cực đại gió cao su tiếp xúc thể tích của hình chóp bảng HTTH tiếng ồn học sinh giỏi tật của mắt Bất đẳng thức tam giác khí hậu gió mùa da Nghịch biến Ứng dụng vi phân vào kiểu hình thế giới thứ nhất đột biến nhân tạo Thống kê vận tốc truyền âm bảng tần số chân không Hàm số liên tục trên 1 đoạn Hàm số mũ Giới hạn của hàm số Phương sai đơn vị Tích phân thính nghiệm phân hóa

Bài tập khác

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay