Bài tập về khảo sát hàm số

Lượt xem : 215 | Cập nhật : 2013-03-30 08:50:02
Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước là người ta cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gò thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Cạnh của hình vuông cắt đi phải bằng bao nhiêu để hình hộp có dung tích (thể tích) lớn nhất?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Cực trị hình học | Ứng dụng khảo sát hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

độ tan nước sự sôi Hệ phương trình Số hạng tổng quát mạch rây Vi phân lý thuyết sinh học 8 Đường tròn Dấu của nhị thức bậc nhất phản ứng hóa học tâm nhĩ sản xuất tam giác đều Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng lý 10 Vectơ trong không gian nghiệm dương cromatit mật đậu hà lan thế giới thứ nhất lương thực hồng cầu Phân bố xác suất axit no đơn chức Tìm quỹ tích tocno Phương trình mặt phẳng giải hệ cuộn cảm tính tích Phương trình tham số của... lực kế Hình chiếu vuông góc cơ cấu kinh tế Cấp số nhân gia tốc trọng trường thụ phấn nhờ gió Hai đường thẳng song

Bài tập khác

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay