Bài tập về khảo sát hàm số

Lượt xem : 213 | Cập nhật : 2013-03-30 01:50:02
Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước là người ta cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gò thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Cạnh của hình vuông cắt đi phải bằng bao nhiêu để hình hộp có dung tích (thể tích) lớn nhất?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tán sắc ánh sáng cường độ cực đại hoa nhãn dung dịch brom Hàm số lượng giác đàn hồi toán 12 cọc thủy tinh hệ mặt trời bài tập hóa học Trục tọa độ fructozơ phương trình phản ứng Số phức Phương trình đường thẳng tư hữu Phép quay tia rơnghen cua biển Phương trình của mặt phẳng chuyển đoạn kính lúp lục địa Phương trình lượng giác bệnh mù màu Giải phương trình hệ số công suất trung tuyến đường trung trực tỉ khối nội tiếp đường tròn Bất đẳng thức Cô si TOÁN 9 chất hóa học Tích phân hàm chứa căn thức nước vôi trong miền núi bắc bộ sự sôi tần số âm Tính tích phân bằng

Bài tập khác

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay