Bài tập về khảo sát hàm số

Lượt xem : 188 | Cập nhật : 2013-03-30 08:50:02
Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước là người ta cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gò thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Cạnh của hình vuông cắt đi phải bằng bao nhiêu để hình hộp có dung tích (thể tích) lớn nhất?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Cực trị hình học | Ứng dụng khảo sát hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường vuông góc chung electron ngoài cùng Đường tròn tính chẵn Tương giao sinh thái giải phóng dân tộc chiết suất lai hữu thụ cộng hưởng gia tốc hướng tâm Đường tròn ngoại tiếp điện áp gan phôtphat cấu hình Electron dãy chuyển hóa di nhập gen Bất đẳng thức lượng giác giáo dục vật lý 12 pha dao động hô hấp Đạo hàm của hàm hợp nhóm máu Rút gọn biểu thức Elip phân tích vectơ trung đại mangan nước phát triển tam giác Phương trình lượng giác... xương dao động cưỡng bức hạt nảy mầm Phương pháp quy nạp toán học số mol dung dịch đậu hà lan lai thuận

Bài tập khác

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay