Giải và biện luận bất phương trình

Lượt xem : 173 | Cập nhật : 2013-05-19 08:57:33
Giải và biện luận các bất phương trình:a) b)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận bất phương trình | Bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Ứng dụng vi phân vào cặp số điện dung xương cành cây sinh học 1 động năng gia tốc đời sống bay tia hồng ngoại Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu dao động cưỡng bức hóa học 12 phân thức Tương giao của đồ thị phân tích vectơ áp suất. nước brom diện tích các tam giác hóa học hưu cơ vật lí sóng âm Tiếp tuyến của elip CTCT electron hóa 12 kinh tế châu á axetilen hiệu số thể tích hình hộp đồng tiền chung fructozơ Hàm số liên tục trên 1 đoạn Các dạng phương trình Phương trình elip Hình chiếu của điểm Thống kê thân mềm Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bắc sơn

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay