Giải và biện luận bất phương trình

Lượt xem : 204 | Cập nhật : 2013-05-19 08:57:33
Giải và biện luận các bất phương trình:a) b)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận bất phương trình | Bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nồng độ tọa độ trọng tâm bạch tạng NaOH phản ứng nhiệt hạch sự đông máu Dấu của nhị thức bậc... hoa nhãn đột biến máy ảnh trung bình cộng nghiệm gần đúng phản ứng Đồng biến glucozo năng lượng từ trường cách mạng tư sản tháp dân số nghành dịch vụ tư bản chủ nghĩa Giải và biện luận phương nghiệm dương sinh sản sinh dưỡng khoảng cách giữa hai đường thẳng Hai mặt phẳng song song brom Quy tắc đếm cơ bản vùng chuyên canh GTNN Góc giữa hai mặt phẳng Bất phương trình vô tỉ tế bào sinh dưỡng CuO Phân bố xác suất của phát triển tim Phương trình Hoán vị cây không có hoa Hai đường thẳng

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay