Giải và biện luận bất phương trình

Lượt xem : 188 | Cập nhật : 2013-05-19 08:57:33
Giải và biện luận các bất phương trình:a) b)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận bất phương trình | Bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tự sao chép thể đột biến tap nghiem các loại thân nghành trồng trọt song song Phương trình trùng phương chọn lọc cộng sinh Phép quay chủng tộc vạch quang phổ phản ứng nhiệt hạch nguyên tử hidro Hình chiếu vuông góc của... Hình lăng trụ tần số âm Cân bằng các phương trình đậu hà lan giao động điều hòa toán hoạt động của tim glucozo acsimet phương đông cổ đại vũ trụ Ngôn ngữ thụ phấn nhờ gió Tích phân đặc biệt địa trung hải tổng trở bài tập hóa học 9 lai hữu tính khối lăng trụ nhiễm sắc thể việt nam chất phóng xạ đồng tính Tứ diện e

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay