Xác định tọa độ của điểm

Lượt xem : 322 | Cập nhật : 2013-05-19 01:58:55
Cho điểm ,hai điểm với sao cho thẳng hàng.Xác định tọa độ của sao cho:a) Diện tích nhỏ nhất.b) nhỏ nhất.c) nhỏ nhất.

Thể loại bài tập : Vec tơ | Tọa độ của điểm | Tọa độ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh sản hữu tính tan trong nước điện áp xoay chiều quỳ tím Ý nghĩa cơ học của đạo hàm năng suất nam trung bộ Hàm số liên tục tại 1 điểm nhân tử Phương trình lượng giác Giải tam giác cành Toán Đại Số Hệ phương trình chứa tham số vô số nghiệm phân hóa học đa bội Hệ phương trình bậc nhất vạch quang phổ Hình chóp ankylbezen địa lý 12 kết tủa Khối đa diện hiệu suất phản ứng than hình thái Ứng dụng tích phân để CTCT Góc giữa hai mặt phẳng chu kì Hai đường thẳng vuông hiệp định đồng Trục đối xứng chiết suất khí CO Phương trình bậc nhất một ẩn nguyên tố phi kim dãy Banme

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay