Bài tập về bất phương trình bậc nhất 1 ẩn

Lượt xem : 227 | Cập nhật : 2013-05-19 02:00:46
Tìm để: với mọi

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
2014-01-15 12:38:22

2

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Điểm nguyên của đồ thị hàm số muối iot Vec tơ đời sống bay điện tích Phép đối xứng trục số dư sinh học 12 Phương trình elip anilin địa lý 9 hiệp định axit amin lai tế bào hình phẳng sản lượng điện Giới hạn hữu hạn vật lý 10. cơ năng ancol giun đỏ Đường tròn ngoại tiếp Phương trình chứa ẩn ở mẫu đa bội hóa chu kỳ Hệ phương trình khối lượng riêng Phương trình chứa tham số Phương trình Tích phân lượng giác tọa độ Bu nhi a cốp xki phân li nhiễm sắc thể 2 đường nguyên tố P trung bình cộng tứ bội Thiết diện tử ngoại năng lượng điện trường

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay