Tìm các nghiệm nguyên của bất phương trình

Lượt xem : 68 | Cập nhật : 2013-05-19 02:02:54
Tìm các nghiệm nguyên của bất phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
thiên lê
28 May 2013

sao gửi tin nhắn xác nhận tài khoản rồi mà nó bắt xác nhận wài vậy add

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể tứ bội điện áp hiệu dụng Vi phân thận cá đột biến đảo đoạn roto Đường thẳng tiếp xúc với lịch sử 12 điện từ trường dao động điện từ cường độ cực đại hiệu điện thế gia tốc trọng trường quỹ đạo gang số thực phần trăm dao động cưỡng bức tọa độ tam giác vuông giá trị nhỏ nhất ô nhiễm nước hợp chấ Tích phân lượng giác Vật chất Thể tich hinh hộp chữ nhật Các dạng phương trình Phép đối xứng Mặt phẳng song nhị bội Na Phương trình bậc nhất 2 ẩn Fe Ba đường Cônic biểu diễn nghiệm Giới hạn của hàm số tại vô cực Đường thẳng trong không gian nam châm điện hoa 10 đồng hóa

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay