Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Lượt xem : 146 | Cập nhật : 2013-03-30 08:50:50
1) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thứcBiết rằng .2) Với là tham số, hãy xác định giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giá trị lớn nhất | nhỏ nhất | Ứng dụng khảo sát hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

điện áp xoay chiều tử cung hệ hô hấp nhân tử chuyển động thẳng định luật ôm đồng bằng chất rắn khan Hình chiếu của điểm Vị trí tương đối riboxom con lắc Tổng các số hạng của 1 tần số góc proteaza Ứng dụng vi phân vào học sinh giỏi sóng vô tuyến cấu tạo trong cua biển tiến hóa dao động điều hòa Tính đạo hàm tim Châu Mĩ Tiệm cận của hypebol thần kinh dây thuần cảm tập tính magie Bất đẳng thức lượng giác phiên mã saccaraza đồng hóa Hình giải tích trong mặt phẳng phát quang đoạn mạch xoay chiều thực dân pháp phản ứng trùng hợp Diện tích tam giác

Bài tập khác

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay