Tìm những điểm trên đồ thị C

Lượt xem : 124 | Cập nhật : 2014-05-08 06:31:48
Cho hàm số . Tìm những điểm trên đồ thị cách đều hai điểm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Cực trị hình học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cây công nghiệp lực cản hácđi-vanbec Hình hộp chữ nhật trội Hình chiếu vuông góc của... vật rắn ATP cơ học hóa học Phương trình bậc 3 Giải và biện luận phương 1 lá mầm hiệu suất phản ứng CO2 bazo sóng dài Khoa học Cô sin Phương trình tham số của Công thức cộng đối với Ứng dụng tích phân nước phát triển giới tính Phương trình bậc hai Giá trị lớn nhất Chính tắc thực dân pháp phân tích đa thức s trắc nghiệm hóa học biến dị tổ hợp thế giới thứ nhất tự sao chép tiếp xúc Ứng dụng vi phân vào Thể tích khối chóp Hàm số chẵn đa bào châu chấu

Bài tập khác

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay