Tìm tọa độ của vec-tơ

Lượt xem : 216 | Cập nhật : 2013-02-20 03:10:21
Cho a) Tìm tọa độ của vec-tơ b) Tìm tọa độ của vec-tơ sao cho ;c) Tìm các số sao cho

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

biện luận số nghiệm Khoảng cách giữa đường đột biến đảo đoạn Giới hạn của dãy số Các phép toán mũ lôgarit cấu trúc gen Trục đối xứng Vị trí tương đối giữa 2... Hàm số bậc ba kiềm quần thể ngẫu phối roto clo công thoát electron Định lý Cô sin trong tam giác toán 12 phôi khảo sát sự biến thiên phản xạ cao su sắt phần trăm các chất nước brom hypebol bảo toàn Phương trình bậc nhất một ẩn CTPT glyxerin nhân đôi ADN Hệ phương trình mũ Phương trình tương đương axit no đơn chức Hiệu suất thể tam nhiễm hóa học vô cơ hình học 8 Hệ phương trình mũ Hai đường thẳng vuông Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng Tích phân hàm lượng giác

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay