Viết phương trình parabol

Lượt xem : 150 | Cập nhật : 2013-02-20 10:16:00
Viết phương trình parabol , biết rằng đi qua điểm và luôn cắt parabol tại các điểm cố định

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đường parabol | Hàm số bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ống khí Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng Xác suất hiệu điện thế gang lò xo quang electron ngoài cùng sông ngòi Vị trí tương đối 1 lá mầm Phương trình trùng phương riboxom nhân đôi glyxerin dãy Banme công thức phân tử Hình chiếu của điểm trên ngẫu phối nồng độ dung dịch Tọa độ của véc tơ đối phương po Tiệm cận xiên hình hộp đường lịch sử 12 đường chéo Vị trí tương đối trong... ôn đới lục địa Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn giới tính nguyên sinh roto dung dịch HCl tương tác gen sinh trưởng hóa học 8 Tích phân Bất đẳng thức tích phân

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay