Viết phương trình parabol

Lượt xem : 75 | Cập nhật : 2013-02-20 10:16:00
Viết phương trình parabol , biết rằng đi qua điểm và luôn cắt parabol tại các điểm cố định

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đường parabol | Hàm số bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

xã hội phong kiến tôm Hệ phương trình mARN thế năng đột biến chuyển đoạn acsimet chiều bảng biến thiên miền núi Chu kì của hàm số Góc giữa hai mặt phẳng đoạn mạch nối tiếp đẳng thức lượng giác quần tụ sự ngưng tụ Hai đường thẳng đồng phẳng chất dự trữ số khối Al các loại thân trung đại khí tử ngoại cách mạng khoa học nhiễm sắc thể phép đối tứ giác đều dung dịch mất nhãn khoa học kĩ thuật Tia laser Giá trị lượng giác của một góc cơ cấu Số hạng tổng quát Chứng minh đẳng thức Điểm cố định lũy thừa bào tử cơ năng vận tốc góc

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay