Bài tập về phương trình đường tròn

Lượt xem : 23 | Cập nhật : 2013-02-20 10:16:52
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đê các trực chuẩn hãy viết phương trình đường tròn đi qua điểm và tiếp xúc với hai trục tọa độ

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình giải tích trong mặt phẳng | Phương trình đường tròn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

amino cộng sinh vật lý12 cơ học Hai đường thẳng đồng phẳng vận tốc góc nghành công nghiệp di truyền cơ cấu dân số năng lượng từ trường ăng ten động vật Bất phương trình lượng giác điện từ Tích phân hàm lôgarit nguyễn du cấu tạo trong tử ngoại sơ đồ biến hóa thực dân pháp chọn lọc tự nhiên thể tích khí chuyển động thẳng clo Hàm số liên tục tam bội Lập phương trình đường thẳng vân tối Công thức lượng giác đa bội dao động điện từ Đồng biến dioxit Giải phương trình thế kỉ XIX nam châm Vec tơ lục địa phân ly độc lập Hình hộp chữ nhật

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay