Tọa độ của véc tơ đối

Lượt xem : 162 | Cập nhật : 2013-02-20 03:19:36
Trên trục cho các điểm có tọa độ lần lượt là .Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục.b) Tính độ dài đại số của và suy ra hai vec-tơ ngược hướng.

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh giới NaCl muối cơ học Phép tịnh tiến đồ thị Mặt phẳng photpho tổ chức sống trái đất tốc độ góc động vật kí sinh xã hội phong kiến cá chép cơ năng Phương trình chứa ẩn ở mẫu bạch tạng cấu tạo trong phương trình vô nghiệm Phân bố xác suất thể tứ bội Các phép toán trên tập hợp cành cây hồng ngoại Tích phân hàm phân thức Hàm số lôgarit Xác định vị trí Hàm số lượng giác phi kim nghiệm dương chất khoáng Vec tơ Giá trị lớn nhất nhôm phuong trinh log Biểu thức tọa độ của các... Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng muối iot Diện tích thiết diện Hình chiếu vuông góc của... cacbohyđrat

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay