Phép đối xứng tâm

Lượt xem : 151 | Cập nhật : 2012-12-31 01:00:20
Giả sử phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng . Chứng minh:a) Nếu không đi qua tâm đối xứng thì song song với , và cách đều .b) Hai đường thẳng trùng nhau khi và chỉ khi đi qua .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phép đối xứng tâm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phép lai tim gân lá proton Cung sinh dưỡng tìm giới hạn Thể tích khối chóp nồng độ độ tụ độ tự cảm Góc giữa 2 đường thẳng cuộn thuần cảm kì đầu nghành dịch vụ cộng sinh Tính chất tuần hoàn Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng Cân bằng phương trình Khoảng cách giữa 2 điểm Bất đẳng thức lượng giác phân tích đa thức thành nhân tử cầu não thính nghiệm lai hữu thụ đa bào bậc nhất một ẩn Tọa độ trong không gian Dãy số tăng lý 8 biện luận phương trình nguyễn ái quốc trung á sông hồng hệ số công suất khai triển vật lý 10. Phương trình chứa dấu hình thành loài cấu trúc

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay