Chứng minh rằng với mọi m, phương trình luôn có một nghiệm dương.

Lượt xem : 237 | Cập nhật : 2012-11-29 04:55:34
Cho hàm: a) Chứng minh rằng với mọi , hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.b) Chứng minh rằng với mọi , phương trình luôn có một nghiệm dương.c) Xác định để phương trình có một nghiệm duy nhất

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số liên tục | Cực trị của hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cấu tạo ngoài Hình nón năng lượng điện trường Phương trình tổng quát toàn quốc kháng chiến Rút gọn biểu thức Quy tắc đếm cơ bản Cực trị hình học muối Số hạng tổng quát của 1 Phép vị tự Vị trí tương đối trong điện tích peptit toán đại số 8 noãn sự bay hơi Ứng dụng vi phân vào... Thể tich hinh hộp chữ nhật Bất phương trình có chứa... huyết áp quán tính cành cây tương tác cộng gộp saccarozơ thuần chủng cường độ hiệu dụng công thức hóa học giao tử điện từ trường TOÁN 9 Định lý Cô sin trong tam giác nhiệt dung Ba đường Cônic đồng tiền chung Tính tích phân bằng moocgan Ứng dụng định lí Lagrăng... văn hóa châu á sự sống

Bài tập khác

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay