Tọa độ của điểm

Lượt xem : 130 | Cập nhật : 2013-06-25 01:09:40
Cho 2 điểm: .a. Tìm trên trục hoành điểm sao cho đạt giá trị lớn nhất.b. Tìm trên trục hoành điểm sao cho đạt giá trị nhỏ nhất.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Vec tơ | Tọa độ của điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phép đối động năng Đường chuẩn phản ứng hóa học Phương trình tiếp tuyến sinh sản li độ bào quan chất hữu cơ hạt Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn K biên độ giao động gen cấu trúc xu hướng phát triển Photpho lipit Cân bằng các phương trình bào tử con lắc đơn rắn Hình chóp tam giác đều quang phổ Công thức cộng đối với sóng điện từ con la chất vô cơ Khoảng cách từ 1 điểm Rút gọn biểu thức Phương trình lôgarit đồng hợp oxi hóa bảng tần số tạo ảnh Giá trị lớn nhất số mol Vị trí tương đối trong thần kinh Tích phân hàm đa thức nhóm máu Hàm số lượng giác

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay