Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2014-05-08 01:32:48
Cho hàm số: với là tham số.a) Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại, cực tiểu.b) Giả sử hàm số đạt cực trị tại hai điểm có hoành độ . Chứng minh rằng với mọi

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số | Cực trị của hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sử dụng lao động giao thoa ánh sáng Công thức biến tổng thành tích đồng mã hóa Hoán vị Tổng các số hạng của 1 Quỹ tích đại số hợp chất Công thức cộng đối với đồng hợp đồng hợp lặn trắc nghiệm sinh học 10 công thoát electron nước đá phần trăm vỏ Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Ba Đề thi Phương trình quy về con lắc lò xo pitago Miền nghiệm của bất bảo vệ môi trường ốc tai đột biến chuyển đoạn hồng ngoại săn bắn Hàm số chẵn Định lý Cô sin trong tam giác con la khoảng đơn điệu chuỗi polipeptit kiểu hình lặn Tọa độ của véc tơ cọc thủy tinh số tự nhiên khe sáng Tích phân hàm lượng giác

Bài tập khác

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay