Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại

Lượt xem : 226 | Cập nhật : 2014-05-08 06:32:48
Cho hàm số: với là tham số.a) Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại, cực tiểu.b) Giả sử hàm số đạt cực trị tại hai điểm có hoành độ . Chứng minh rằng với mọi

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hàm số | Cực trị của hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bảo vệ môi trường các loại rễ Bất đẳng thức gan Phương pháp tọa độ Giao tuyến cường độ âm Đẳng thức hướng động hiệu điện thế hiệu dụng Tam thức bậc hai Phương trình bậc cao Vật chất phân ly độc lập alen Bất phương trình Amino axit not pháp e chọn lọc vòng tuần hoàn Giới hạn của dãy số động năng Phương pháp toạ độ trong... Phương trình của mặt phẳng ảnh ảo số hữu tỉ bảng biến thiên giáo dục ánh sáng trắng hình cầu bảo toàn lực cản Ứng dụng tích phân proteaza Vị trí tương đối đường thẳng Đạo hàm cấp hai hiệu điện thế

Bài tập khác

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay