Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại

Lượt xem : 162 | Cập nhật : 2014-05-08 01:32:48
Cho hàm số: với là tham số.a) Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại, cực tiểu.b) Giả sử hàm số đạt cực trị tại hai điểm có hoành độ . Chứng minh rằng với mọi

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số | Cực trị của hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ly 7 Giải và biện luận phương lai thuận nghịch Tính tích phân bằng tim thằn lằn lực kế phản ứng hóa học dung dịch hóa học 10 giới tính giá trị nhỏ nhất tam giác đều liên minh châu âu toàn quốc kháng chiến Bắc mĩ âm tần đa bội hóa di truyền Vẽ đồ thị kiểu gen sóng trung Đạo hàm cấp hai điện áp Tam thức bậc hai Phương trình lượng giác lực cản véc tơ đối khảo sát sự biến thiên nhôm mô xương con lắc đơn vận tốc cực đại nghiệm nguyên quang phổ Vectơ trong không gian Hàm số bậc ba Các dạng phương trình Tìm quỹ tích Dấu của tam thức Tiếp tuyến tại 1 điểm

Bài tập khác

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay