Lập phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Lượt xem : 140 | Cập nhật : 2012-11-16 10:45:12
Cho hai đường tròn có phương trình:Lập phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn trên.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình tiếp tuyến... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giới hạn của hàm số tại 1điểm anđehit gia định Đường tròn ngoại tiếp Quan hệ giai cấp Phương trình bậc nhất 2 ẩn nguyên tố N quỳ tím điện thế xoay chiều công thoát electron dòng điện cực đại nông sản Hàm số mũ claiphento nhân tử tia rơnghen Nghịch biến mon Phương trình lượng giác... chính sách cai trị số mol Hàm số tham số phân hóa đồng đẳng tốc độ góc Đường vuông góc chung Giải tam giác bấm ngọn nước vôi trong phân rã đường phân tính tan lớp 7 cây không có hoa Hệ thức lượng trong tam giác diện tích Tích phân hàm phân thức phát xít đức

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay