hai vectơ không cùng phương

Lượt xem : 217 | Cập nhật : 2013-01-19 05:05:55
Cho là hai vectơ không cùng phương.Tìm sao cho các vectơ cùng phương.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Vec tơ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hình vuông quần xã căn bậc hai hành tinh Hàm số bậc nhất asean nhân giống lưu vực chuỗi polipeptit Bất đẳng thức Cô si đơn vị đo độ dài vận tốc sóng Phương trình bậc cao cầu não sóng cơ học Khoảng cách từ 1 điểm chọn lọc bài tập về từ trường HSG miền tây tính đơn điệu cây phát sinh Tâm đối xứng will Hai đường thẳng song Khoảng cách từ 1 điểm khoảng cách Giới hạn của hàm số hóa học vô cơ di truyền con la Hoán vị rừng rậm Nam Phi phân li nước Các dạng phương trình... Phương trình đường thẳng... đồng vị axit Đồ thị hàm số dây thuần cảm

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay