Chứng minh bất đẳng thức

Lượt xem : 175 | Cập nhật : 2014-06-27 07:39:46
Cho . Chứng minh rằng: (1)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhỏ nhất Hệ thức lượng trong tam giác tia phóng xạ khối lượng GTLN thường biến Hình chiếu của điểm kiềm tế bào sinh dục Hệ phương trình bậc nhất Góc giữa 2 đường thẳng... Biểu thức tọa độ của các Were crom châu ph Bất đẳng thức tế bào lai đột biến giao tử hợp chất hữu cơ Môđun của số phức Quân sự lơn nhât rừng amadon chủng tộc kính lúp nguyễn ái quốc oxit javen chu kì dao động tư hữu hay Giải và biện luận phương nguyên tố N Đồ thị hàm số Góc giữa hai đường thẳng nước vôi trong khu vực Châu Á phân li độc lập giun kim Phương trình vô tỉ

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay