Chứng minh bất đẳng thức

Lượt xem : 135 | Cập nhật : 2014-06-27 12:39:46
Cho . Chứng minh rằng: (1)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Bất đẳng thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tiếp tuyến đi qua 1 điểm đảo đoạn lực từ vô số nghiệm anken ứng động lưu huỳnh Hình lập phương quân nam sinh vật đột biến gen cố định nito thể tích của hình chóp sự bay hơi từ thông nơtron Hệ phương trình chứa tham số tỉa cành quang trung lẻ của hàm số Tứ diện Phương trình tiếp tuyến mạch điện xoay chiều bài tập góc .. Hình chóp tam giác quy luật phân li Đường tròn ngoại tiếp phôi Hình chiếu của điểm Tích vô hướng ly 7 Công thức biến tổng thành tích hàng hóa đồng đẳng đoạn mạch nguyên sinh vật su 8 Phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập khác

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay