Tìm giá trị nhỏ nhất

Lượt xem : 94 | Cập nhật : 2014-06-27 12:40:59
Cho đều cạnh bằng là điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp . Đặt:a. Tìm giá trị nhỏ nhất của .b. Tìm giá trị lớn nhất của .

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giải phương trình lai tạo phần trăm Hình nón biểu đồ GTNN chất vô cơ lớp vỏ trái đất cuộn cảm khung dao động 7 đẳng thức lượng giác thuốc lá giao tử Phép đối xứng trục phương điện phân Hình chiếu vuông góc của... Phương trình bậc cao phản ứng nhiệt hạch nghành dịch vụ Ứng dụng vi phân vào Diện tích tam giác Hệ phương trình số phức Tìm các yếu tố trong tam giác đường cong kháng chiến nguyên mông amin sinh sản hữu tính Công thức nhân đôi chât điểm chùm ánh sáng hữu cơ góc trội hoàn toàn lai thuận nghịch bão hòa biện luận phương trình lực loren cổ loa

Bài tập khác

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay