Tìm giá trị nhỏ nhất

Lượt xem : 592 | Cập nhật : 2014-06-27 12:40:59
Cho đều cạnh bằng là điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp . Đặt:a. Tìm giá trị nhỏ nhất của .b. Tìm giá trị lớn nhất của .

Bài tập khác

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay