Tìm quỹ tích tâm các đường tròn của họ đó

Lượt xem : 103 | Cập nhật : 2012-12-07 05:43:35
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc , xét họ đường tròn có phương trình: . Tìm quỹ tích tâm các đường tròn của họ đó.. Xác định tọa độ của tâm đường tròn thuộc họ đã cho mà tiếp xúc với trục .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Quỹ tích đại số | Tâm đường tròn |

dangminhkhuong
13 Jun 2013

tot

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn cạnh tranh sinh sản sinh dưỡng công thức hóa học hệ cơ thể tứ bội Đại số nito Pa nơ ron phân li nhiễm sắc thể Nitrobacter rắn pin Góc giữa hai mặt phẳng nội tiếp đường tròn cường độ nhiệt dung Hai mặt phẳng song song cách mạng tư sản hình hộp ruồi giấm việt nam số mol đạo hàm của hàm số chùm ánh sáng độ dài chuyển động thẳng di truyền Giải hệ phương trình Mệnh đề phủ định trùng hợp phân bào hoạt động của tim công suất tiêu thụ Phương trình mặt cầu saccarozơ môi trường sống tam nhiễm

Bài tập khác

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay