Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Lượt xem : 206 | Cập nhật : 2014-06-27 07:41:11
Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Mặt phẳng | Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng | Khoảng cách trong không gian |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khối đa diện K hạt phóng xạ loại phản ứng chính sách cai trị khúc xạ sóng chu vi song song glyxerin natri hạt trần Phương trình bậc 3 các loại thân cây thường biến bênh bạch tạng khoảng cách giữa hai đường thẳng liên hợp quốc điện trở thuần giao động điều hòa hàng hóa Ứng dụng định lí Lagrăng hạt nảy mầm Tâm đối xứng Bất phương trình vô tỉ sử 12 đặc điểm động vật Khoảng cách từ 1 đơn bội nguyên tố N nguyên tố P môi trường trai Phép quay Phương trình chính tắc của hypebol điện trường thân mềm Phép chiếu song song... lực địa lý thẩm thấu

Bài tập khác

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay