Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Lượt xem : 268 | Cập nhật : 2014-06-27 12:41:11
Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cách li sinh sản chương I Hàm số bậc hai sóng dài hay biến dị tổ hợp Bất phương trình bậc nhất đa bào máy ảnh javen Ba sóng vô tuyến Hình giải tích trong mặt phẳng Tứ diện đều thí nghiệm i âng vạch quang phổ đồng tiền chung thuốc lá tính đơn điệu Hai đường thẳng chéo nhau Hình chiếu vuông góc ôn đới hải dương ếch đồng Cung Hình lăng trụ hệ sinh thái muối iot giả thuyết của Bo axit nucleotit Chu kì của hàm số Cân bằng các phương trình sử 12 mã di truyền miền của rễ Hàm số bậc nhất hình học nhà minh Phương sai giới hạn quang điện Diện tích thiết diện

Bài tập khác

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay