Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Lượt xem : 117 | Cập nhật : 2014-06-27 07:41:11
Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Mặt phẳng | Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng | Khoảng cách trong không gian |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

canxi Khoảng cách giữa 2 đường... sắt nguyên sinh Giải và biện luận phương nhóm thực vật mạch điện xoay chiều đới lạnh phân hóa tần số âm Phương trình mặt cầu Tiếp tuyến đi qua 1 điểm Lập công thức b đậu hà lan điện lý parabol Khối đa diện Đường thẳng tiếp xúc với Vẽ đồ thị hàm số câu hỏi trắc nghiệm vật lý chuỗi polipeptit Dãy số ếch đồng Ứng dụng định lí Lagrăng natri quần thể hóa học vô cơ Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn tảo trùng hợp amino Phương trình Hệ phương vận tốc cực đại lực đàn hồi gen dị hợp vật thể tròn xoay sinh hóa Tích phân hàm phân thức oxit kim loại

Bài tập khác

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay