Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Lượt xem : 128 | Cập nhật : 2014-06-27 12:41:11
Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

clo Đường tròn ngoại tiếp bài tập hóa học sử 10 vận tốc âm khoa học kĩ thuật nghành dịch vụ Ứng dụng định lí Lagrăng Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn thí nghiệm đồng tính ốc tai Đạo hàm cấp cao Dấu của tam thức 2 đường Góc và cung lượng giác Tiệm cận của hypebol sản lượng phân thức xã hội phong kiến năng lượng phép đối mỏi cơ tốc độ chùm ánh sáng Biểu thức lượng giác điện trở thuần phân giác của góc công nghệ 7 pin Định lý Viet thước đo Phương trình bậc nhất 1 ẩn Giải và biện luận phương Đồng biến vô tuyến điện văn hoá sứ Đạo hàm của hàm số tại 1 kì đầu

Bài tập khác

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay