Viết phương trình đường thẳng

Lượt xem : 134 | Cập nhật : 2012-12-14 10:47:31
Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và mặt phẳng có phương trình:a) Chứng minh chéo nhau. Tìm khoảng cách giữa .b)Viết phương trình đường thẳng vuông góc với , cắt cả .

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hai đường thẳng chéo nhau | Vị trí tương đối giữa 2 | Phương trình đường thẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sản lượng điện âm tần sử 9 Tính đơn điệu của hàm số động lượng chuyển gen sinh sản hữu tính vât lý 11 khu vực tay nam á Phương trình chứa ẩn ở mẫu tính tích điện áp hiệu dụng Hình nón vận tốc truyền âm công nghiệp hiệp định Phương pháp toạ độ trong hồng ngoại Bắc mĩ Đạo hàm cấp hai văn bazo HCL Diện tích tam giác Thể tich hinh hộp chữ nhật phân tích vectơ điện tích công nghệ tế bào Ứng dụng khảo sát hàm số dầu thô Môđun của số phức hành tinh áp suất. mARN miền tây số dao động Chứng minh đẳng thức chu kì dao động thân nhiệt Tọa độ trong không gian

Bài tập khác

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay