Viết phương trình đường thẳng

Lượt xem : 180 | Cập nhật : 2012-12-14 10:47:31
Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và mặt phẳng có phương trình:a) Chứng minh chéo nhau. Tìm khoảng cách giữa .b)Viết phương trình đường thẳng vuông góc với , cắt cả .

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hai đường thẳng chéo nhau | Vị trí tương đối giữa 2 | Phương trình đường thẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giới hạn của hàm số tại vô cực Hàm số liên tục trên 1 khoảng điện áp xoay chiều con lắc khối lượng riêng công nghiệp Giới hạn của hàm số Giải và biện luận bất Hai đường thẳng song nông nô đấu tranh sinh học Xác suất hoa kì diện tích các tam giác Bất phương trình chứa... Bất phương trình hệ số công suất biện luận phương trình Lactôzơ hình học 8 đường huyết giai cấp quân nam cách li tập tính nucleotit lưu vực Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn giới số trung thể tích của hình chóp sinh sản hữu tính cấu trúc bán kính chì Hai mặt phẳng song song Phép đối xứng mã di truyền nhân đa thức Công thức trung tuyến pha sinh trưởng

Bài tập khác

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay