Tìm hệ thức giữa a và h để góc giữa hai đường thẳng

Lượt xem : 7 | Cập nhật : 2012-11-15 05:31:00
Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a) Tìm hệ thức giữa để góc giữa hai đường thẳng bằng . Cho , Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng b) Chứng minh rằng góc phẳng nhị diện cạnh

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương pháp toạ độ trong... | Khoảng cách giữa 2 đường... | Góc giữa hai mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

số mol dung dịch CHứng minh sinh trưởng Giới hạn của dãy số metan Vị trí tương đối giữa 2... Xác suất tần số Mặt phẳng cơ cấu giao phối ngẫu nhiên cọc thủy tinh chất dư gió lưu vực ếch độ tan tỉ số tính thể tích tam giác Hai đường thẳng đấu tranh sinh học hoocmon cảm kháng chuyển đoạn Mặt cầu Tiếp tuyến đi qua 1 điểm Hai đường thẳng song Tọa độ của véc tơ đối nghành trồng trọt bênh bạch tạng Giải bài toán bằng cách bảng biến thiên trung bình cộng công nhân Phương trình lượng giác đối xứng tế bào sinh dục Cân bằng phương trình hệ SI sinh hóa

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay