Viết phương trình mặt phẳng trung trực AB

Lượt xem : 155 | Cập nhật : 2012-11-28 09:22:46
Cho a) Viết phương trình mặt phẳng trung trực b) Tính của góc hợp bởi mặt phẳng trung trực và các mặt phẳng tọa độ

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình giải tích trong không gian | Góc giữa hai mặt phẳng | Phương trình của mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vật thể tròn xoay Quỹ tích đại số biên độ Hình giải tích trong mặt phẳng đồng đẳng Tiếp tuyến của elip proteaza duỗi xoắn phép lai sắt đạo hàm của hàm số quốc tế thứ nhất quỹ đạo phiến lá Giải trắc nghiệm vật lý lai tế bào tan trong nước động lượng Phương trình lượng giác đối xứng Đạo hàm cấp hai nam trung bộ Biểu thức tọa độ của đảo đoạn Phép dời hình Bắc mĩ khối chóp nguồn điện Pa chất khoáng Định lý Cô sin trong tam giác sinh học 10 biên độ giao động liên bang nga hình chữ nhật Tính chất tuần hoàn sinh học 10. Khoảng cách từ 1 điểm Vi phân Bất phương trình có chứa tham số

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay