Viết phương trình mặt phẳng trung trực AB

Lượt xem : 13 | Cập nhật : 2012-11-28 09:22:46
Cho a) Viết phương trình mặt phẳng trung trực b) Tính của góc hợp bởi mặt phẳng trung trực và các mặt phẳng tọa độ

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình giải tích trong không gian | Góc giữa hai mặt phẳng | Phương trình của mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dao động cưỡng bức cảm kháng khối khí Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng phân cực thận cá Giải thực dân pháp sinh hóa sinh dục chu kì bán rã K Đường chuẩn hạt nảy mầm Định lý Cô sin trong tam giác trung tuyến chất khử phân tử phôtpholipit cộng sinh mantozo axit nucleotit sóng âm sóng ánh sáng cơ cấu hy lạp rô ma Bất phương trình chứa ẩn nguyên tố N sản lượng lương thực Lập phương trình đường thẳng axit amin Toán 11 Ứng dụng vi phân vào... thế kỉ XX đồng khoảng cách giữa hai đường thẳng Progesteron rễ Vectơ trong không gian quỹ đạo gia định

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay