Bài tập hay về viết phương trình mặt phẳng

Lượt xem : 51 | Cập nhật : 2014-01-27 01:48:45
Hãy viết phương trình mặt phẳng qua điểm song song với trục và vuông góc với mặt phẳng:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giao phối ngẫu nhiên phiên mã Phương trình của mặt phẳng biển đông trường sơn nam Ngôn ngữ tia hồng ngoại Hình lập phương đồng hợp lặn Xác định vị trí tứ giác đều Đất toán học AIDS sóng ngắn Thể tich hinh hộp chữ nhật thể tích của hình chóp Bất phương trình chứa vận tốc âm hóa khoáng sản Đường tròn chiều Thể tích khối chóp hình học 8 tách các chất kháng chiến nguyên mông gia định vận tốc sóng ưu thế lai Tích phân song nhị bội Giải phương trình phiến lá Vị trí tương đối trong... chuỗi polipeptit Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm Bất phương trình vô tỉ Phương trình tích hácđi-vanbec

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay