Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Lượt xem : 195 | Cập nhật : 2013-01-16 02:36:25
Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình của mặt phẳng | Khoảng cách giữa đường |

superman
24 Jan 2013

Bạn thử làm thế này nhé :D

Gọi (P1) là mp chứa d1 và song song với d2

=> P1::6x-7y-z+5 =0

Tương tự (P2) là mp chứa d2 và song song với d1

=> P2 : 6x -7y-z +9=0

VÌ (P) cách đều d1;d2 => (P) cách đều (P1) và (P2)

=> (P)// (P1) //(P2)

=> (P) :6x-7y-z +a =0

giả sử M(1,1,a-1) \in (P)

=> d(M,(P1))=d(M,(P2))

=>pt theo ẩn a nhé..!!!

>>>>>>xong nhé..!!

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thái bình hổ trắng Bất đẳng thức lượng giác sinh giới hạt nhân tạo giống quỹ đạo kiểu gen sinh học 10. chùm sáng tự thụ phấn hình chữ nhật kết tủa tiêu hóa Đạo hàm của hàm hợp nguyên tắc bổ sung Bất đẳng thức Cô si Vị trí tương đối trong mặt phẳng Tiếp tuyến đi qua 1 điểm đới lạnh Phương trình chính tắc của elip Các dạng phương trình ống thận dân cư trung quốc mạch điện xoay chiều tháp dân số tự sao chép hình thái áp suất. tính tích ẩn dụ phân li độc lập Pa Dãy số lũy thừa bản đồ hạt phấn Phương trình mặt phẳng ba điểm khu vực Châu Á

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay