Tính khoảng cách từ tâm O của hình vuông ABCD đến mặt phẳng (SBC)

Lượt xem : 87 | Cập nhật : 2012-11-15 04:38:25
Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, và vuông góc với đáy1, Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)2. Tính khoảng cách từ tâm O của hình vuông ABCD đến mặt phẳng (SBC)

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tọa độ trong không gian |

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay