Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng

Lượt xem : 71 | Cập nhật : 2012-12-18 04:37:25
Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho đường thẳng () và mặt phẳng () có phương trình :() : . Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng () sao cho khoảng cách từ mỗi điểm đó đến mặt phẳng () bằng . Gọi là điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng (). Hãy xác định tọa độ điểm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay