Tìm góc giữa hai mặt phẳng

Lượt xem : 220 | Cập nhật : 2012-12-17 05:26:06
Cho điểm A(2; -1; 3) và hai mặt phẳng có phương trình: 1. Tìm góc giữa hai mặt phẳng 2. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M và song song với hai mặt phẳng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đường thẳng trong không gian | Mặt phẳng | Góc giữa hai mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

áp suất chất lỏng Phương trình bậc nhất 2 ẩn dầu mỏ thế kỉ XVIII đạo hàm của hàm số lơn nhât Thể tích khối lăng trụ Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn giải bất phương trình ngữ văn trung đại chuyển đoạn Giải phương trình nhiệt độ nóng chảy Cực trị hình học tam giác Tứ diện đều will sự ngưng tụ thoái hóa phân bào giá trị nhỏ nhất nước brom Nitrat Đại số mantozo Biểu thức tọa độ của các... cua biển Dãy số bị chặn Hàm số chẵn Vi phân tảo Đạo hàm của hàm hợp năng lượng điện trường hô hấp hạt kín thể tích tứ diện Phương trình tham số của... hình chữ nhật chu kì dao động

Bài tập khác

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Phương trình đường tròn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2 trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập toán về giải tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trong

Bài tập hay về Đường hypebol trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Giải phương trình Elip trong

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay